Interim management

Interim management

Als ondernemer heeft u soms behoefte aan meer dan alleen een adviseur. U wilt niet alleen goed advies maar u wilt ook dat het advies uitgevoerd wordt en de doelstellingen gerealiseerd worden. In dit soort situaties zijn de adviseurs van ValuePro beschikbaar om tijdelijk de rol van bestuurder, manager of staffunctionaris op zich te nemen. Onze adviseurs hebben brede ervaring op het gebied van algemeen management binnen het MKB en zijn in staat om de diverse disciplines binnen een bedrijf samen te laten werken om het beste uit uw bedrijf te halen.

ValuePro interim management is uw partner voor tijdelijke bestuurs,- management- of stafondersteuning.

De strategische driehoek binnen een bedrijf van strategie, waarde management en verandermanagement.

De strategische driehoek binnen een bedrijf van strategie, waarde-management en verandermanagement.

Strategische oriëntatie

Uw bedrijf is succesvol maar u vraagt zich af hoe u in de toekomst succesvol kunt blijven. U heeft behoefte aan een klankbord om uw strategische koers uit te zetten. We noemen dit strategisch waarde management. Onze adviseurs kunnen de waarde van uw onderneming als geen ander blootleggen. Niet door rekensommen maar door grondige bedrijfskundige analyses. Waar zitten de sterktes en zwaktes binnen uw onderneming en waar liggen de kansen en loeren de bedreigingen? Wat is de unique selling proposition van uw bedrijf en heeft uw bedrijf een sustainable competetive advantage ofwel een duurzaam concurrentievoordeel? ValuePro ondersteunt u bij het maken van een strategisch meerjarenplan inclusief doelstellingen, een aktieplan en een financiële meerjarenprognose. Hiermee wordt niet alleen duidelijk wat de huidige waarde van uw bedrijf is maar ook hoe u de waarde kunt laten toenemen of bestendigen. Als interim manager zorgen we voor een praktische aanpak in het realiseren van uw doelstellingen. Van bijsturing tot volledige turn around.

Groeien door overnames

Binnen de verschillende strategische groeimogelijkheden is een bedrijf kopen er één van. Bedrijfsovernames zijn echter complexe financiële, juridische en fiscale processen en leggen veel druk op een organisatie. Potentiele overnamekandidaten dienen gescreend te worden en de waarde dient bepaald te worden. Er dient bekeken te worden hoe de overnamekandidaat in de huidige structuur geïntegreerd kan worden en er optimaal synergie gerealiseerd kan worden. Daarnaast dienen externe adviseurs aangestuurd te worden en dient er onderhandeld te worden over de overname. Tenslotte moet de aankoop ook nog betaald worden. De optimale mix tussen eigen vermogen en vreemd vermogen dient bepaald te worden en mogelijk dient er met de vermogen verstrekkers onderhandeld te worden. Al deze zaken leggen grote druk op een organisatie terwijl ondertussen de normale business ook gewoon doorgaat. Onze interim managers geven u tijdelijk extra slagkracht waarbij zij zich volledig richten op uw gestelde doelen. U profiteert van onze jarenlange ervaring in de fusie- en overname markt, wat zich niet alleen vertaalt in een succesvolle overname maar ook in een soepele integratie na de overname.

Verkoop klaar maken

Als directeur eigenaar denkt u na over de toekomstige verkoop van uw bedrijf. Uw bedrijf is mogelijk uw levenswerk. Hoe kunt u zorgen dat uw bedrijf in goede handen terecht komt? ValuePro bekijkt samen met u welke type potentiele kopers het beste aansluiten bij uw wensen voor een overdracht. Aan de andere kant dient wat u met de verkoop van uw bedrijf te bieden heeft ook aan te sluiten bij de wensen van potentiele kopers. Als adviseur of interim manager ondersteunen wij bij het overdraagbaar maken van uw bedrijf. Het verkoopklaar maken speelt zich af in alle facetten van de organisatie en op alle afdelingen.

• Juridische en fiscale herstructurering; heeft uw organisatie de juiste rechtsvorm om over te dragen en hoe betaalt u daarbij zo min mogelijk belasting? Verkoopt u onroerend goed mee of houdt u dat in uw bezit? Dienen er eventuele activiteiten afgestoten te worden voor de verkoop?
• Strategische oriëntatie; hoe houdt u het rendement van uw organisatie op lange termijn op peil? Is uw productportfolio klaar voor de toekomst? Wat zijn uw doelstellingen en hoe bereikt u deze?
• Optimaliseren van rendement; benut u alle commerciële kansen, is uw organisatie efficiënt en zijn de kosten optimaal afgestemd op uw omzetniveau?
• Bedrijfsprocessen optimaliseren; sales en marketing, de operatie of productie, de administratieve organisatie, financiën en HRM. Alle afdelingen dienen niet alleen zelfstandig optimaal te functioneren maar zij dienen ook soepel samen te werken om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
• Afhankelijkheid van de vertrekkende eigenaar of het management inzichtelijk maken en verminderen door deze minder afhankelijk te maken van de persoon en te bestendigen in de organisatie.

Als één of enkele van bovenstaande punten op uw situatie van toepassing is bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak om te zien wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Integratie na overname

Bij een overname van een bedrijf heeft u vooraf doelstellingen geformuleerd over hoe u het overgenomen bedrijf wilt integreren in uw bestaande bedrijf. U heeft vaak ook een beeld van de synergie die dit zal opleveren. In de praktijk blijkt het realiseren van de synergie moelijker dan vooraf gedacht. Vaak is de oorzaak dat het overgenomen bedrijf een andere bedrijfscultuur heeft dan uw eigen organisatie. De oplossing is het inschakelen van een interim manager van ValuePro. Deze kan tijdelijk de overgenomen organisatie gaan leiden om de gewenste veranderingen te realiseren die tot synergie moeten leiden. Onze interim managers hebben niet alleen oog voor de operationele processen die veranderd dienen te worden maar staan ook stil bij de menselijke aspecten. Zij zijn als geen ander in staat om mensen te motiveren en draagvlak te creëren voor uw plannen. Maar zij kunnen ook, daar waar nodig daadkrachtig optreden en reorganisaties doorvoeren.

Crisis management

Als een organisatie in zwaar weer verkeert dan moet er op het scherpst van de snede gestuurd worden. De interim managers van ValuePro zijn in staat om binnen korte tijd inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen, de financiën en de overlevingsmogelijkheden voor de onderneming. Overzicht van de totale situatie binnen een onderneming en onafhankelijk bestuur zijn vaak van essentieel belang om financiers, investeerders of potentiele overnamekandidaten te overtuigen. Onze interim managers zijn in staat om te overtuigen, te onderhandelen en creatieve oplossingen te creëren.

Tijdelijke afwezigheid

Binnen een MKB onderneming kan de directeur/ eigenaar soms voor korte of voor langere tijd afwezig zijn. De afwezigheid kan gepland zijn maar is soms ook onverwacht door ziekte. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen heeft u behoefte aan een flexibele interim manager die tijdens de afwezigheid de organisatie kan aansturen. Door onze brede ervaring binnen het MKB en een veelheid aan branches zijn de adviseurs van ValuePro snel inzetbaar in acute of minder acute situaties waar een tijdelijke bestuurder gewenst is.