Werkzaamheden

ValuePro is gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven, ondernemingen en (pakketten van) aandelen. Daarnaast voeren wij schadeberekeningen uit in geval van economische schade bij ondernemingen. Onze adviseurs zijn lid van het NIRV en ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijke Deskundigen. Altijd staan zij garant voor een gedegen en onafhankelijke bedrijfswaardering.

 

ValuePro is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators, NIRV

web_logo_lrgd_2012_met_tekst_kl

 

 

 

 

Adviseur

Als adviseur adviseren wij ondernemers omtrent de waarde van ondernemingen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten of strategisch waardemanagement. Hierbij werken wij samen met eventuele andere betrokken adviseurs bij de bedrijfsoverdracht of met de directie en het management in geval van strategisch waardemanagement.

Partijdeskundige

Wanneer wij als partijdeskundige optreden is er veelal een geschil of een potentieel geschil waarbij de waarde van een onderneming of geleden economische schade het onderwerp is. Denk hierbij aan echtscheidingen, geschillen tussen compagnons of verschil van inzicht over de waarde van een onderneming met de fiscus. In dit soort situaties werken wij nauw samen met de betrokken (fiscaal) jurist(en) om een optimale balans te vinden tussen juridische en economische belangen.

Gerechtelijk deskundige

De aanstelling als gerechtelijk deskundige geschiedt door de rechtbank of het gerechtshof. Dit gebeurt in een fase van het proces dat partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade. De deskundige zal onafhankelijk optreden en alle partijen in de gelegenheid stellen om informatie te verschaffen. De rapportage van de gerechtelijk deskundige is doorgaans de basis voor de vaststelling van de waarde of schade door de rechter.

Onafhankelijke arbiter

Bij mediation procedures of alle andere gevallen dat partijen een geschil met elkaar willen regelen kunnen wij een onafhankelijk en desgewenst bindend advies geven omtrent de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade. In dit soort situaties zullen we een weloverwogen en onderbouwd oordeel vellen onder toepassing van hoor en wederhoor.

Hallo