Waardering bij bedrijfsovername

Bij een waardering bij bedrijfsovername is één van de meest belangrijke aspecten. Immers de daadwerkelijke transactieprijs zal gebaseerd zijn op de waarde. Als bij de aan- of verkoop van een bedrijf er voldoende verkopers of kopers zijn dan zal door de marktwerking en onderhandeling een redelijke prijs ontstaan. Echter niet altijd is er een open marktwerking. Er zijn redenen waarom u slechts met één bepaalde partij tot een transactie wilt komen, bijvoorbeeld bij een strategische bedrijfsovername. U wilt dan zeker weten dat de prijs die dan tot stand komt recht doet aan de waarde. Een waardebepaling kan dan uitkomst bieden.

Speciale situaties van overdracht

Wanneer (een deel van) een onderneming overgedragen wordt binnen de familie of aan medewerkers dan wordt er doorgaans niet op het scherpst van de snede onderhandeld. Juist dan hebben partijen belang bij een onafhankelijke waardering van de onderneming zodat geen van de partijen (onbewust) bevoordeeld of benadeeld wordt. Dit voorkomt toekomstige problemen over de vastgestelde prijs. In dit soort situaties kijkt ook de Belastingdienst mee met bijzondere belangstelling voor de zakelijkheid van de overdrachtsprijs.

ValuePro wordt regelmatig ingeschakeld door accountants en advocaten bij bedrijfsoverdrachten, familieoverdrachten en medewerkersparticipaties om te borgen dat de waarde op een deskundige wijze wordt vastgesteld en de onafhankelijkheid van de waardebepaling te borgen.

belastingmagazineIn september 2008 schreef Chris Denneboom het artikel “Discounted Cash Flow meer dan koffiedik kijken” voor Belasting magazine. Hierin beschrijft hij dat een goed onderbouwde prognose de basis is van een goede waardering.