Strategisch waardemanagement

Bij het waarderen van een onderneming hebben we het altijd over toekomstige geldstromen. Wanneer u uw onderneming niet op korte termijn wilt verkopen dan zijn de toekomstige geldstromen evengoed interessant. Immers door zicht te krijgen op de toekomstige geldstromen krijgt u inzicht in de waarde ontwikkeling van uw onderneming. De adviseurs van ValuePro geven niet alleen inzicht in de verwachte toekomstige geldstromen maar maken tevens een grondige analyse van de aspecten die deze geldstromen beïnvloeden. Inzicht in en het kunnen beïnvloeden van toekomstige geldstromen: dat is strategisch waardemanagement of value based management.

De cijfers zijn niet het uitgangspunt maar slechts een resultante van grondige bedrijfsanalyses. De basis is een analyse van de markt waarin de onderneming opereert rekening houdend met de klantgedragingen, concurrentiedynamieken en de macro economische factoren.

Daarnaast zal er een interne analyse van uw onderneming plaatsvinden. Deze bestaat uit de analyse van de operationele en administratieve processen, de marketing mix, het unieke verkoopargument en het concurrentievoordeel van uw onderneming. Tenslotte zal er ook een financiële analyse van uw onderneming gemaakt worden.

SWOTUiteindelijk leiden de externe en interne analyse tot een SWOT analyse of zogenaamde analyse van sterken en zwaktes en kansen en bedreigingen.

Aan de hand van de SWOT analyse bepalen we samen met u, aan de hand van uw ambities en doelstellingen de strategische opties. Vanuit deze strategische opties bepaalt u uiteindelijk de door u gewenste strategie. Wij vertalen deze in een strategisch plan met een meerjaren begroting zodat u een duidelijk omlijnd plan krijgt met concrete (financiële) doelstellingen.