Second opinion

Prijsformules / Earn-out

Het komt regelmatig voor dat er bij verkoop van de aandelen de prijs niet in één keer wordt betaald, maar afhankelijk wordt gesteld van toekomstige resultaten, een zogenaamde earn-outregeling. De omvang van de nabetalingen is dan van één of meer factoren afhankelijk en wordt door middel van een formule bepaald, waarvan toekomstige omzetten en/of resultaten(marges) vaak deel uitmaken. Veelal ontstaan interpretatiekwesties pas op het moment dat deze formule moet worden toegepast, dikwijls jaren later. De formule blijkt dan niet robuust te zijn voor gewijzigde omstandigheden of geen rekening te hebben gehouden met elementen die wel opgenomen hadden moeten worden. Wij kunnen u helpen bij de interpretatie van dergelijke formules zodat het meest recht wordt gedaan aan de bedoelingen die partijen destijds voorstonden of stellen een alternatief voor.

Second opinion

Ook in het geval dat u wordt geconfronteerd met een door derden uitgevoerde waardebepaling kunnen wij voor u beoordelen of tot de bepaalde waarde op grond van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd, of dat meer gegevens noodzakelijk zijn voordat een waarde kan worden bepaald. Op basis van deze eerste beoordeling kan worden besloten in overleg met de wederpartij te treden om tot een aanpassing van de waardebepaling te komen of zelfstandig een waardeanalyse uit te voeren waarin alle relevante gegevens worden meegewogen.

waarde en prijs tmbnailIn januari 2014 schreef Chris Denneboom het artikel “Waarde en prijs” voor PE tijdschrift voor bedrijfsopvolging. Hierin legt hij het verschil tussen waarde en prijs uit.