Referenties

Onderstaand treft u een selectie aan van referenties en de ervaring van de adviseurs van ValuePro.

Bedrijfsovername koekfabriek

Op 1 januari 2017 heeft de Aviateur Banketbakkerijen uit Broek op Langedijk de aandelen van de Frijling Groep uit Dalfsen overgenomen. ValuePro adviseerde de koper inzake de waarde van de aandelen en begeleide de aankoop. De juridische begeleiding werd door De Hooge Waerder gedaan. ValuePro en De Hooge Waerder hebben gezamenlijk het due diligence uitgevoerd. Lees hier het persbericht

Fiscale waarde voor familie-overdracht

In het kader van een overdracht van vader op zoon was de mening van de Belastingdienst dat de onderneming tegen een te lage prijs was overgedragen. In 2011 heeft Chris Denneboom namens de belastingplichtige een waarderingsrapport gemaakt. Uit het rapport bleek dat de waarde weliswaar hoger was dan de overdrachtsprijs maar aanzienlijk lager dan de waarde die de Belastingdienst veronderstelde. De naheffingsaanslag pakte hierdoor aanzienlijk lager uit.

Gerechtelijk deskundige ruziesplitsing fitnesscentrum

Nadat twee personen een sportschool waren gestart kregen de vennoten onderling onenigheid over het te voeren beleid. De rechtbank oordeelde dat de ene vennoot de onderneming mocht voortzetten en de andere vennoot moest uitkopen. Partijen konden het niet eens worden over de uitkoopprijs. De rechtbank stelde Chris Denneboom in 2009 aan als gerechtelijk deskundige om de waarde van het aandeel in de vennootschap onder firma vast te stellen. Aan de hand van de uitgebrachte waarderingsrapport stelde de rechtbank de overdrachtsprijs vast.

Notarishuis IJmond

Notarishuis IJmond is een notariskantoor dat werkzaamheden verricht op het gebied van ondernemingsrecht, personen- en familierecht en registergoederenrecht.

Notaris Eric Ros zegt het volgende:

ValuePro onderbouwt haar bedrijfswaarderingen deugdelijk. Door duidelijke uitleg overbruggen zij verschillen van inzicht tussen partijen.

logonotarishuisijmond2

Partijdeskundige bij faillissement

In 2014 waardeerde Chris Denneboom een minderheidsbelang in een inkoopcombinatie. Deze aandelen vormde onderdeel van de failliete boedel en de waardering werd gemaakt in opdracht van de curator. Door de argumenten in het waarderingsrapport kon de curator in de onderhandeling een prijs realiseren die een veelvoud was van het initiële bod.

Partijdeskundige schade woonbranche

Een franchisegever was een exclusief marktgebied overeengekomen met een winkelier in de woonbranche. Na enige tijd schond de franchisegever de afspraak. Het gerechtshof bekrachtigde uiteindelijk het feit dat er inderdaad sprake was van wanprestatie. Chris Denneboom trad in 2013 op als partijdeskundige namens de winkelier en berekende de geleden economische schade.

Partijdeskundige voor verlof executieverkoop

Chris Denneboom trad in 2011 op als partijdeskundige inzake de overnameprijs en condities van een automatiseringsbedrijf in Egypte. Deze waardering was  in opdracht van een Nederlandse bank t.b.v. een verlofaanvraag bij de rechtbank voor vrijstelling van executieverkoop van de verpande aandelen door de pandhouder.

Tanger Advocaten

Tanger Advocaten is met 25 advocaten een full service advocatenkantoor actief in Noord-Holland.

Henk van der Hauw zegt het volgende over Chris Denneboom:

“Chris is als geen ander in staat om bij complexe waarderingsvraagstukken snel tot de kern door te dringen en zijn visie helder uiteen te zetten op een voor alle betrokkenen begrijpelijke wijze.”

 

tanger_logo

Waardering bij bedrijfsovername

In januari 2016 namen Marcel en Lilly Berendsen hotel Lion d’Or over in Haarlem. Chris Denneboom van ValuePro Haarlem adviseerde de kopers inzake de waarde van de aandelen en begeleide de aankoop. Overname Hotel Lion d’Or

Waardering software licentie

Een genomineerde voor start up van het jaar 2015 kreeg de vraag om het copyright op de door hun ontwikkelde software te verkopen. ValuePro adviseerde de verkoper over de waarde van de softwarelicentie.