Onze werkwijze

Voorafgaand aan iedere opdracht hebben we gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de opdracht. Daarnaast is het van belang dat u een duidelijk beeld krijgt van ons. Wie we zijn en wat we voor u kunnen betekenen.

Na het gesprek maken wij een offerte. Hierin is beschreven welke werkzaamheden wij voor u zullen verrichten om aan uw opdracht te  voldoen. Wij beschrijven de werkzaamheden als een stappenplan en daar waar mogelijk geven we een goede indicatie voor het benodigde aantal uren per onderdeel.

De facturering van onze werkzaamheden geschiedt op basis van uren x tarief.

klik hier om een afspraak te maken