Nieuws

Wij publiceren regelmatig nieuws en artikelen over ondernemingswaardering in diverse media. Tevens kunt u op onze site terecht voor relevante informatie omtrent het waarderen van ondernemingen en aandelen. In onze begrippenlijst leggen we betekenis uit van veel gebruikte vaktechnische termen en jargon. Op deze pagina treft u actuele nieuwsberichten aan omtrent bedrijfswaarderingen en waardebepalingen. De nieuwsberichten variëren van technische aspecten rond waarderen tot fiscale- en juridische kwesties omtrent waarderingskwesties.

nieuwsbrief button

23 november 2017, Business Valuator van het jaar verkiezing

Chris Denneboom, is voor het derde jaar achtereen genomineerd als business valuator van het jaar. De finale en bekendmaking is op 6 december 2017. In 2016 won hij deze prijs die toegekend wordt op basis van waardering door vakgenoten.  Lees hier meer.

1 december 2016, Business Valuator van het jaar verkiezing

Op 1 december 2016 is Chris Denneboom op het Fusie & Overname congres verkozen tot Business Valuator van het jaar. De prijs komt stand door een gesloten stemming van alle Register Valuators. Na een voorronde worden tien Register Valuators genomineerd. In de finaleronde worden de kandidaten beoordeeld op bijzondere prestaties binnen het vakgebied, de zichtbaarheid  in de markt en bijdrages aan het vakgebied. Een filmimpressie van het F & O congres treft u aan op deze link

15 maart 2015, ValuePro opgenomen in de Business Valuation top 50

Voor het tweede achtereenvolgende jaar publiceert het blad Brookz de vijftig belangrijkste advieskantoren in Nederland op het gebied van bedrijfswaardering. ValuePro bedrijfswaardering & advies, met vestigingen in Haarlem en Rotterdam is dit jaar opgenomen in de Business Valuation top 50. Lees hier het volledige artikel.

5 januari 2015, Goodwill bij uitkoop niet in één keer aftrekbaar?

De Hoge Raad deed op 19 december 2014 een uitspraak waarbij zij stelde dat niet iedere betaling bij de uitkoop van een niet functionerende vennoot ten laste van de winst mag worden gebracht.

Lees hier het volledige artikel.

20 november 2014, schadevergoeding onbelast?

Bij een schadezaak voor het Hof Den Bosch oordeelde zij dat de schadevergoeding met 25% winstbelasting werd verminderd. De reden was omdat de wederpartij betoogde dat schadevergoeding niet als omzet geboekt zou worden maar als netto opbrengst. Het Hof slaat hier volledig de plank mis.

Lees hier het volledige artikel en de uitspraak.

12 juli 2014, Waarderen bij echtscheiding

In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag  van 29 januari 2014  wordt onder meer ingegaan op de vraag of een rekening-courantschuld van de dga aan zijn vennootschap bij beëindiging van een op huwelijkse voorwaarden gesloten huwelijk in de verrekening moet worden betrokken. Het Gerechtshof meent van niet.

Lees hier het artikel en de volledige uitspraak.

10 juni 2014, Waarderingsmethode bij echtscheiding

In een arrest van de Hoge Raad in juni 2014 is aan de orde of bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige directeur-grootaandeelhouder niet alleen zijn uit de onderneming genoten salaris in aanmerking moet worden genomen, maar ook de in de vennootschap behaalde winst.

Lees hier het artikel en de bijbehorende uitspraken.

2 maart 2014, Belastinglatentie nominaal of contante waarde?

In mei 2011 boog het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich over de vraag of een belastinglatentie wegens een aanmerkelijk belangclaim in een nalatenschap gewaardeerd dient te worden tegen de nominale waarde of de contante waarde.

Lees hier het artikel en de volledige uitspraak.