Waarderen bij geschillen

Bij een geschil lopen de emoties vaak hoog op. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of geschillen tussen compagnons of aandeelhouders. Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige in of buiten rechte of als arbiter. Als partijdeskundige bepalen we in overleg met u en uw overige adviseurs (advocaat en/ of belastingadviseur) de te volgen strategie, gericht op het oplossen van het conflict met een zo gunstig mogelijk resultaat. Indien dit door middel van praktische oplossingen kan gebeuren, geven we daar de voorkeur aan. Maar indien nodig staan wij u ook bij als het geschil voor de rechter wordt gebracht.

Als arbiter of onafhankelijk deskundige in of buiten rechte zullen we (met oog voor belangen van beide partijen) met toepassing van hoor en wederhoor het geschil beslechten. In alle gevallen zal vooraf een procedure worden overeengekomen waarin de te volgen stappen zijn beschreven en volgens welke wij onze bevindingen zullen rapporteren.

ruziënde compagnons

 

Chris Denneboom schreef in 2010 het artikel “ruziënde compagnons” over hoe compagnons toekomstige problemen in de samenwerking kunnen voorkomen en hoe deze op te lossen als problemen zich toch voordoen. Klik op het artikel om het volledige artikel te lezen.